Banky

Podniky obchodují na peněžním trhu (peněžní ústavy)
Bankovní soustava – centrální banka, komerční (obchodní) banky, specializované finanční instituce

Centrální banka

Ústřední banka
Zřízená vládou, značně nezávislá
Neposkytuje běžné bankovní služby
Česká národní banka (ČNB)
Regulace množství peněz v oběhu, rovnováha poptávky po penězích a jejich nabídky
Vydává z pověření státu peníze
Určuje základní ekonomické podmínky poskytování úvěru (výše úrokové sazby)
Dozor nad celým finančním systémem (činností komerčních bank)
Diskontní politika – sazba, za kterou si mohou komerční banky půjčovat od centrální banky peníze, změny ovlivňují úvěrové možnosti komerčních bank
Operace na volném (otevřeném) trhu – opatření, snížení nebo zvýšení množství peněz v oběhu
Může nakupovat na trhu cenných papírů
Určování povinných minimálních rezerv – povinnosti komerčních bank dodržovat určitou relaci mezi vklady a rezervami peněz v bance

Komerční (obchodní) banky

Hlavní složka bankovní soustavy, povaha soukromých podniků, úsilí o zisk
Aktivní operace (poskytování úvěrů), pasivní operace (přijímání vkladů), zprostředkovatelské operace (placení převodem z účtu jednoho zákazníka na účet jiného zákazníka)
Úvěrování – půjčování peněz bankou, za poskytnutí požadují banky úroky
Přijímání peněžních vkladů – ochrana peněz, úroky, vklady na požádání nebo termínované
Zprostředkovatelské operace – bezhotovostní platební styk, poplatky
Směnárenské služby – prodej či nákup volně směnitelných měn
Depozitní služby – za poplatek možnost si uschovat cennosti

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník