Asertivita

Obhajování svého názoru, řešení konfliktů, prosazování názoru, získávání sebeúcty
Podmínky - musím obhajovat pravdu tak, aby nikdo nebyl poškozen
Pasivní asertivita - ustoupím, než abych se hádal
Agresivní asertivita - za každou cenu prosadím svůj názor
Asertivní asertivita - poškozen není nikdo, naučený způsob chování, vzájemná dohoda

Technika asertivity

Otevřené dveře - předchází rozvinutí a stupňování konfliktu uznáním vlastních chyb
Poškrábaná deska - vytrvale a bez emocí opakovat vlastní názor
Selektivní ignorace - reagovat jen na něco
Asertivní NE - pokud nechci a nebudu chtít, hned okamžitě rázně odmítnout

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník