Výroky

Odpovídáme na ně ano nebo ne (rozhodujeme zda je pravda či nepravda)
Negace výroku - opačný výrok
Aspoň k - obsahuje k a více prvků
Nejvýše k - obsahuje k a méně prvků
Právě k - obsahuje k prvků, značíme !k
Konjunkce - pravdivá, pokud jsou a i b pravdivé
Disjunkce - pravdivá, je-li alespoň a nebo b pravdivé
Implikace - pravdivá pokud oba pravdivé nebo a nepravdivé
Ekvivalence - pravdivá když oba pravdivé nebo nepravdivé

Kvantifikované výroky

Obecný kvantifikátor - všechny prvky mají určitou vlastnost (obecný výrok)
Existenční kvantifikátor - alespoň jeden prvek má určitou vlastnost (existenční výrok)

Důkazy a definice

Definice - tvrzení, o kterém předpokládáme, že platí; nedokazujeme ho
Věta - tvrzení, které musíme dokázat
Přímý důkaz - chceme dokázat tvrzení, které má tvar elementárního výroku
Nepřímý důkaz - negace b se implikace negace a
Důkaz sporem - pro zjednodušené vysvětlení neřeknu pravdu, ale zapřu nepravdu, čím vznikne pravda

Elementární teorie čísel

Násobek - číslo, jehož součin umíme napsat
Dělitel - číslo, jehož součin číslo rozloží
Prvočíslo - číslo dělitelné jen 1 a samo sebou
Složené číslo - číslo dělitelné i jiným číslem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník