Pravděpodobnost

Náhodné pokusy – výsledek závisí na náhodě, dokážeme vyjmenovat všechny možné výsledky pokusu, výsledky pokusu se navzájem vylučují
Množina všech možných výsledků je konečná množina
Jev – každá podmnožina množiny všech výsledků
Jistý jev – celá množina, nemožný jev – prázdná množina
Prvek je prvkem množiny – výsledek je příznivý jevu
Podmnožina množiny – podjev jevu
Průnikem množin je prázdná množina – jevy se navzájem vylučují
Doplněk – opačný jev
Pravděpodobnost jevu – počet výsledků příznivých jevu lomeno počet všech výsledků
Sčítání pravděpodobností – jevy se buď vylučují (sečteme pravděpodobnosti) nebo nevylučují (sečteme pravděpodobnosti a odečteme průnik obou množin)
Pravděpodobnost opačného jevu – opačný jev se vylučuje s jevem, spočítá se jako pravděpodobnost jevu odečtená od čísla 1
Jevy jsou nezávislé, jestliže pravděpodobnost průniku se rovná součinu pravděpodobností

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník