Množiny

Soubory objektů (prvků)
Značíme velkými tiskacími písmeny
Prvky malými písmeny
Určujeme výčtem prvků ( P= {1,2,3,4,5} ) nebo charakteristickou vlastností ( P = {n je prvkem N, n < 5} )
Prázdná { } = Ø, konečná {1,2,3,6,9}, nekonečná N (spočetná) R (nespočetná)
Podmnožina - B je prvkem A pokud všechny prvky B náleží také A
Rovnost množin - A = B, když všechny prvky B leží v A a zároveň všechny z A leží v B
Doplněk množiny B k množině A - množina všech takových čísel, které náleží A a nenáleží B
Průnik množin A a B je taková množina prvků, která náleží zároveň A i B
Sjednocení množin A a B je taková množina prvků, která obsahuje prvky jak z A, tak i z B
Rozdíl množin A a B je taková množina prvků, která leží v A a neleží v B

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník