Konstrukce

Polohové trojúhelníky – úkol začíná umístěním jednoho prvku, počet řešení je dán počtem útvarů, které splňují podmínky úlohy
Nepolohové trojúhelníky – poloha daných prvků je volitelná
Čtyřúhelníky
Kružnice

Na základě výpočtu

Jsou zadány délky 2 nebo 3 úseček a úkolem je sestrojit úsečku s délkou vyjádřenou vzorcem
Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtvrtá geometrická úměrná
Pythagorova věta – jsou dány délky úseček a,b, sestrojte úsečku délky x, kde x = √(a2+b2)
Euklidovy věty – jsou dány úsečky m,n, sestrojte úsečku délky x, kde x = √(m*n)
Čtvrtá geometrická úměrná – jsou dány délky úseček a,b,c, sestrojte úsečku délky z = a * b / c

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník