Ekvivalentní úpravy rovnic

Přičtení stejného čísla k oběma stranám rovnice
Přičtení stejného násobku čísla k oběma stranám rovnice
Vynásobení obou stran rovnice stejným číslem různým od 0
Úpravy výrazů na jednotlivých stranách rovnice

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník