Druhá a třetí odmocnina

Druhá odmocnina je takové číslo x, pro které platí že x2 = a
Druhou odmocninu děláme z nezáporného čísla
Druhá odmocnina z nezáporného čísla je vždy nezáporné číslo
Pravidla:
√ a * √ b = √ (a * b)
a * √ b = √ (a2 * b)
√ a / √ b = √ (a / b), b ≠ 0
Třetí odmocnina z nezáporného reálného čísla a je takové číslo x, pro které platí že x3 = a
Třetí odmocninu děláme i ze záporných čísel
Pravidla:
3√ a * 3√ b = 3√ (a * b)
a * 3√ b = 3√ (a3 * b)
3√ a / 3√ b = 3√ (a / b), b ≠ 0

Absolutní hodnota

Absolutní hodnota čísla a je rovna a pro a ≥ 0
Absolutní hodnota čísla a je rovna – a pro a < 0
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od počátku číselné osy
Vzdálenost dvou čísel na číselné ose se rovná absolutní hodnotě jejich rozdílu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník