Výpočty z chemických vzorců

Úkol: Stanovení krystalové vody v CuSO4 * n H2O

Pomůcky: Stojan, kahan, síťka, tyčinka, laboratorní váhy, odpařovací miska

Chemikálie: CuSO4 * n H2O

Postup: Navážíme 5 gramů krystalického CuSO4 a vysušíme ho na bílý prášek. Po ochlazení zjistíme hmotnost bílého prášku. Vypočítáme počet molekul vázané vody.

Závěr: Na 1 mol CuSO4 se váže 5 molekul H2O, což odpovídá skutečnosti, protože jsme prováděli pokus s modrou skalicí, jejíž vzorec je CuSO4 * 5H2O.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník