Výpočet molární hmotnosti

Úkol: Stanovení molární hmotnosti CO2

Pomůcky: Stojan, laboratorní váhy, baňka, dělící nálevka, odměrný válec, skleněná vana

Chemikálie: CaCO3, HCl

Postup: Navážíme 0,5 gramů CaCO3. Sestavíme aparaturu. Odvážený CaCO3 nasypeme do baňky. Odměrný válec zaplněný vodou, obrácený dnem nahoru postavíme do stojanu. Dělící nálevku naplníme HCl, w(HCl) = 20%. Uzátkujeme baňku a skleněnou trubičku zasuneme pod ústí válce. Postupně přidáváme kyselinu, dokud se vyvíjí plyn. Objem plynu odpovídá objemu vody vytlačené z válce.

Nákres:

Jímání oxidu uhličitého

Závěr: Oproti tabulkám nám vyšlo o 6 molů více. Tato odchylka bude způsobena nepřesností vážení CaCO3.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník