Vlastnosti látek

Úkol: Fyzikální vlastnosti kovů

Pomůcky: Kahan, kleště, ocelový drát

Postup: Drát uchopíme do kleští a postupně vkládáme do různých částí plamene plynového kahanu. Podle barvy drátu určíme teplotu v různých částech plamene. Barva: 500-600°C (vínová), 650-750°C (červená), 750-900°C (oranžová), 900-1100°C žlutá, nad 1100°C (bílá).

Úkol 2: Rozpustnost látek v polárním a nepolárním rozpouštědlu

Pomůcky: Kádinky, lžička, zkumavky

Chemikálie: KMnO4, I2, voda, benzín

Postup: Do zkumavky o objemu 5cm3 nasypeme KMnO4 a I2 a přidáme 5cm3 benzínu. Protřepeme. Totéž uděláme s vodou.

Úkol 3: Sublimace jódu

Pomůcky: Kádinka, vana s vodou, kahan

Chemikálie: I2

Postup: Na dno kádinky nasypeme několik krystalků I2. Zahříváme a pozorujeme sublimaci a desublimaci.

Nákres:

Sublimace jódu

Závěr: Ve vnějším plamenu je teplota 750-900°C, ve středním 500-600°C a ve vnitřním pod 500°C

Závěr 2: KMnO4 po smíchání s vodou dostalo fialovou barvu, při smíchání s benzínem se nezbarvilo. I2 po smíchání s benzínem dostalo fialovou barvu, při smíchání s vodou se nezbarvilo.

Závěr 3: Po zahřátí I2 začal sublimovat ve fialové barvě, po skončení desublimoval zpět na kádince.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník