Uhlík

Úkol: Výroba a vlastnosti oxidu uhličitého

Pomůcky: Frakční baňka, dělící nálevka, skleněné trubičky, gumové hadičky, kuželová baňka, zkumavka, válec, špejle

Chemikálie: 20% roztok HCl, kusový CaCO3,Ca(OH)2

Postup: Do frakční baňky nasypeme kusový mramor, do dělící nálevky nalijeme 20% HCl. Vzniklý oxid uhličitý zavádíme do kuželové baňky s vodou, dále do roztoku hydroxidu vápenatého, poté do odměrného válce. Provádíme postupně důkazy vlastností oxidu uhličitého.

Nákres:

Oxid uhličitý

Úkol 2: Adsorbční účinky uhlíku

Chemikálie: aktivní uhlí, barvivo

Postup: Do kádinky s vodou a barvivem nasypeme aktivní uhlí. Vzniklý roztok povaříme a pozorujeme barevné změny.

Závěr: Při reakci HCl s mramorem se uvolňoval oxid uhličitý. Ten reagoval s vodou za vzniku kyseliny uhličité. Důkaz jsme pozorovali na pH indikátorového papírku. S hydroxidem reagoval oxid uhličitý za vzniku uhličitanu vápenatého, bílá, pevná tuhnoucí látka. V odměrném válci se díky své hustotě držel oxid uhličitý dole a po přiložení zapálené špejle plamen zhasl, což bylo důkazem nepřítomnosti kyslíku.

Závěr 2: Po zahřívání vody obsahující aktivní uhlí s barvivem, roztok postupně světlal, což bylo důkazem, že na sebe uhlík nabaluje barvivo - adsorbční účinky.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník