Sloučeniny dusíku

Úkol: Příprava a vlastnosti amoniaku

Pomůcky: Semimikrosouprava

Chemikálie: Ca(OH)2, NH4Cl, CH3COOH, fenolftalein, lakmus

Postup: Frakční baňku naplníme směsí směsí chloridu amonného (1g) a hydroxidu vápenatého (0,8g). Baňku připojíme k promývacím baňkám. Frakční baňku zahříváme a pozorujeme vývoj plynu. Zaznamenáváme změnu zabarvení v promývacích baňkách a indikátorového papírku před a po reakci. Po odstranění kahanu ihned odpojíme frakční baňku od promývací baňky, aby nedošlo k nasátí roztoku. Aparaturu necháme vychladnout a rozebereme.

Nákres:

Amoniak

Závěr: Při zahřívání se voda s fenolftaleinem zbarvila díky zásaditosti uvolněného amoniaku do růžova. Pomocí lakmusu jsme pozorovali zbravení papírku mírně do fialovo-růžova po ponoření do kyseliny citronové. Čpavek se po zastavení zahřívání smrskl a tím nasál vodu z druhé baňky.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník