Síra

Úkol: Příprava a vlastnosti oxidu siřičitého

Pomůcky: Semimikrosouprava

Chemikálie: 40% a 20% roztok H2SO4, NaSO3, K2Cr2O7, 10% KOH

Postup: Do vyvíjecí baňky nasypeme 1,5g siřičitanu sodného. Do stříkačky nasajeme 40% kyselinu sírovou. Vzniklý oxid siřičitý vedeme postupně do baňky s dichromanem draselným, vodou a hydroxidem draselným. U druhé baňky změříme ph pomocí univerzálního indikátorového papírku. Vysvětlíme vlastnosti oxidu siřičitého.

Nákres:

Oxid siřičitý

Závěr: Siřičitan sodný zreagoval s kyselinou sírovou za vzniku oxidu siřičitého. Ten se společně s dichromanem draselným zbarvil do tmavě zelené. Dále pokračoval oxid siřičitý do vody, kde se barva nezměnila. Nakonec se neutralizoval s roztokem hydroxidu draselného. Po ponoření indikátorového papírku do vody se barva nezměnila, zato papírek se v roztoku hydroxidu draselného zbarvil do tmavě modré, protože hydroxid draselný je zásadité povahy.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník