Práce s kahanem a analytickými vahami

Úkol: Tepelný rozklad dichromanu amonného

Pomůcky: Zkumavka, kahan, držák na zkumavku, petriho miska, laboratorní váhy, hodinové sklíčko, lžička

Chemikálie: dichroman amonný (NH4)2Cr2O7

Postup: Na analytických vahách navážíme 1 gram dichromanu amonného. Naváženou látku přesypeme do zkumavky. Zkumavku držíme v držáku a ve vnějším plameni nad kahanem zahřejeme.

Nákres:

Tepelný rozklad dichromanu amonného

Závěr: Oranžový krystalický dichroman amonný se po zahřátí změnil na zelenočerné pilinky, které vylétávaly ze zkumavky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník