P5 prvky

Úkol: Příprava jodidu olovnatého

Pomůcky: Kuželová baňka, stojan, síťka, kahan, analytické váhy, tyčinka

Chemikálie: Pb(NO3)2, KI, HNO3

Postup: Ve 100ml vody rozpustíme v kuželové baňce 0,33g KI, Pb(NO3)2. Pokud se u roztoku objeví bílý zákal, přidáme několik kapek HNO3, až zákal vymizí. Obě baňky s roztoky přivedeme k varu. Roztoky slijeme dohromady a chladíme pod proudem studené vody. Po několika minutách se vyloučí krystaly jodidu olovnatého.

Závěr: Roztoky jsme zahřáli nad kahanem. Uvedli jsme je do varu a slili dohromady. Směs jsme zchladili pod proudem studené vody. Po chvíli se začaly tvořit žluté krystalky jodidu olovnatého. Tato reakce vznikla vlivem podvojné záměny a ochlazení, po kterém došlo k vysrážení krystalu. Vzniklý roztok KNO3 jsme zfiltrovali zpět do kádinky.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník