Oddělování složek směsí

Úkol: Sedimentace (oddělení) oleje od roztoku manganistanu draselného

Pomůcky: Stojan, držák, kádinka, dělící nálevka

Chemikálie: Olej, voda, manganistan draselný KMnO4

Postup: Sestavíme aparaturu. Oddělíme roztok manganistanu draselného pomocí dělící nálevky.

Nákres:

Sedimentace oleje od roztoku manganistanu draselného

Úkol 2: Filtrace jodidu olovnatého

Pomůcky: Filtrační nálevka, filtrační papír, kádinka, tyčinka, držák, stojan

Chemikálie: Voda, jodid olovnatý PbI2

Postup: Sestavíme aparaturu. Nalijeme směs tak, aby hladina sahala 1cm pod okraj filtračního papíru.

Nákres:

Filtrace jodidu olovnatého

Závěr: V prvním pokusu jsme za pomocí dělící nálevky překapali dichroman amonný a oddělili ho tím od oleje. V druhém pokusu jsme, po nalití roztoku do filtrační nálevky, profiltrováním přes filtrační papír dostali čistý roztok jodidu olovnatého. Žluté krystalky, které se usadily na filtračním papíře, jsme nechali usušit.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník