Krystalizace

Úkol: Rušená krystalizace

Pomůcky: Kádinka, tyčinka, kuželová baňka, filtrační aparát, kahan

Chemikálie: KAl(SO4)2 * 12 H2O

Postup: Kamenec dáme do kádinky a za neustálého míchání na něj přiléváme horkou vodu, až se všechen rozpustí. Roztok manganistanu zfiltrujeme a filtrát zahustíme na vodní lázni. Zahuštění provádíme tak, že roztok zahříváme tak dlouho, až se u stěny baňky začnou tvořit první krystalky. Roztok z baňky vlijeme do kuželové baňky a pod vodovodem v proudu studené vody zchladíme. Během ochlazení se v baňce vytvoří jemné krystaly, které osušíme na filtračním papíru.

Nákres:

Rušená krystalizace

Úkol 2: Volná krystalizace

Pomůcky: Filtrační nálevka, filtrační papír, kádinka, tyčinka, třecí miska s tloučkem

Chemikálie: NaCl

Postup: Ve třecí misce rozmělníme používanou látku, při laboratorní teplotě z ní připravíme nasycený roztok. Zfiltrujeme roztok do kádinky. Misku zakryjeme papírem s malými otvory tak, aby do ní nenapadal prach. Voda se z roztoku pozvolna vypařuje, na dně misky se tvoří krystaly.

Závěr1: Rušená krystalizace se nepovedla kvůli malému časovému rozmezí.

Závěr2: Při volné krystalizaci vznikaly velké krystaly.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník