Dusík

Úkol: Výroba a vlastnosti oxidů dusíku

Pomůcky: Semimikrosouprava, skleněná vana

Chemikálie: 30% HNO3, Cu, lakmusový papírek

Postup: Do vyvíjecí baňky nasypeme trochu mědi a do stříkačky nasajeme roztok kyseliny dusičné. Roztok pozvolna přikapáváme k mědi, vznikající oxid dusnatý jímáme do zkumavky pod vodou. Zkumavku s plynem ještě pod vodou zazátkujeme a takto připravíme tři zkumavky. Jednotlivé zkumavky postupně odzátkujeme a pozorujeme změny proti bílému pozadí. K ústí zkumavky přiložíme navlhčený lakmusový papírek, pozorujeme a vysvětlíme.

Nákres:

Jímání oxidu dusnatého

Závěr: Po přilití kyseliny dusičné se nejprve vyvinul oxid dusičitý, ve vyvíjecí baňce zbyl kyslík. Roztok se vlivem měďnatých kationtů zbarvil do modra. Reakcí mědi s kyselinou dusičnou vznikal oxid dusnatý, který jsme jímali do zkumavky. Po otevření zkumavky vycházel hnědožlutý oxid dusičitý, který vzniknul reakcí s kyslíkem. Po přiložení navlhčeného lakmusového papírku zreagoval kyselinotvorný oxid dusičitý s vodou a papírek se zbarvil do červena.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník