Bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři

Pečlivě dodržujeme

Laboratorní řád

Do laboratoře vstupujeme pouze s vyučujícím.
Přicházíme vhodně oblečeni, používáme ochranný plášť a pomůcky, pokud jsou doporučeny.
V laboratoři nejíme ani nepijeme.
Neustále udržujeme pořádek na pracovním stole.
Před začátkem práce se seznámíme s pracovním postupem a dodržujeme ho.
Při práci používáme čisté a nepoškozené nádobí.
Průběh pokusu neustále sledujeme a neopouštíme bezdůvodně své místo.
Odpad likvidujeme podle pokynů vyučujícího.
Po ukončení práce odevzdáme zbylé chemikálie, umyjeme sklo, uklidíme stůl a umyjeme si ruce.
Každou mimořádnou událost hlásíme vyučujícímu.

Technika experimentální práce

mikrotechnika: látky o m < 0,1g a V < 1cm3
semimikrotechnika: látky o m = 0,1g - 1g a V = 1 - 10cm3
makrotechnika: látky o m > 0,1g a V > 10cm3

Chemické pomůcky

Skleněné:
Varné: zkumavky, kádinky, alonž, destilační baňky, Erlenmeyerova baňka, chladiče, U-trubice, odsávací zkumavka
Technické: nálevka, střička, odsávací baňky, promývačka, prachovnice, hodinové sklo, krystalizační miska, Petriho miska, exsikátor
Odměrné: pipeta, byreta, odměrné baňky, zkumavky, válce
Porcelánové: kelímek, miska, třecí miska s tloučkem
Plastové: střička

Práce s kahanem

Uzavřu příchod vzduchu
Škrtnu sirkou
Pustím plyn
Zapálím hořák
Otevřu příchod vzduchu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník