Alkalické kovy

Úkol: Příprava hydroxidu sodného kaustifikací sody

Pomůcky: Varná baňka, zátka se vzduchovým chladičem, kahan, stojan, filtrační aparatura

Chemikálie: 50ml 10% roztoku Na2CO3, roztok HCl, 5g CaO, FFT

Postup: Navážíme chemikálie. Reakční směs zahřejeme k varu. Směs po ochlazení zfiltrujeme. Přítomnost NaOH dokážeme fenolftaleinovým papírkem, CaCO3 dokážeme reakcí s HCl.

Nákres:

Hydroxid sodný

Závěr: Po zahřátí směsi uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého se barva roztoku změnila na bílou. Vyvíjel se uhličitan vápenatý a hydroxid sodný. Po ochlazení jsme směs zfiltrovali. Uhličitan vápenatý usazený na filtračním papíře jsme odstranili pomocí kyseliny chlorovodíkové.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník