Acidobazické reakce

Úkol: Zbarvení acidobazických indikátorů v roztoku kyselin, zásad, solí

Pomůcky: Zkumavky, stojan, skleněná tyčinka

Chemikálie: NaOH, HCl, CH3COOH, voda, NH4Cl, Na2CO3, CH3COONa

Indikátory: Lakmus, fenolftalein, univerzální indikátorový papírek, methylčerveň, anthokyaniny

Postup: Postupně provádíme reakce jednotlivých roztoků s indikátory. Barevné změny zapisujeme.

Závěr: Na2CO3 a NaOH jsou zásady, voda a CH3COONa jsou téměř neutrální. HCl, CH3COOH a NH4Cl jsou kyseliny.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník