Acidobazické reakce 2

Pomůcky: Baňka s kulatým dnem o objemu 200cm3, zátka s trubicí na konci zúženou do kapiláry, kahan, kádinka o objemu 400cm3

Chemikálie: Koncentrovaná HCl, NH3, fenolftalein, methylčerveň

Postup: Do baňky s kulatým dnem nalijeme asi 1cm3 koncentrované HCl, NH3. Baňku uzavřeme zátkou s trubičkou se zúženým koncem. Baňku opatrně zahřejeme nad kahanem, až se celá naplní plynným HCl, NH3 (přesvědčíme se přiložením indikátorového papírku k ústí trubice). Poté baňku obrátíme a ponoříme do kádinky s vodou a methylčervení, fenolftaleinem. Voda se nasává a pozorujeme změnu barvy.

Nákres:

Nasávání vody

Závěr 1: Po zahřátí baňky s HCl začal unikat plyn. Toto unikání jsme ověřili indikátorovým papírkem, který se zbarvil do růžova. Poté jsme přestali zahřívat a baňku ponořili vzůru nohama do kádinky, ve které byla voda s kapkou methylčerveně. Voda se nasála do baňky a zbarvila do růžova.

Závěr 2: Po zahřátí baňky s NH3 začal unikat plyn. Toto unikání jsme ověřili indikátorovým papírkem, který se zbarvil do sytě fialova. Poté jsme přestali zahřívat a baňku ponořili vzůru nohama do kádinky, ve které byla voda s fenolftaleinem. Voda se nasála do baňky a zbarvila do lehce růžova. Po zahřátí kapaliny uniká plyn, který se rozpíná. Po ochlazení se plyn začal smršťovat, vznikl podtlak, a proto se po ponoření nasála voda do baňky.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník