Postup při mikroskopování

Mikroskop umístíme asi 5cm od hrany stolu, praváci k levému rameni a leváci k pravému rameni. Zkontrolujeme, zda je nastaveno nejmenší zvětšení objektivu a osvítíme zorné pole.

Na stolek mikroskopu položíme preparát.

Zmenšíme pomocí makrometrického šroubku vzdálenost preparát-objektiv na minimum. (Celý úkon kontrolujeme pohledem z boku - nebezpečí poškození objektivu a poničení preparátu) Pomocí okuláru sledujeme zorné pole a zároveň zaostříme pomocí makrometrického šroubku - zvětšujeme pomalu vzdálenost objektiv-preparát.

Najdeme nejideálnější část preparátu - posuneme preparát po stolku pomocí šroubu křížového posunu a nastavíme do středu zorného pole. Od této chvíle preparátem nehýbáme.

Hledaný obraz doostříme mikrometrickým šroubem a dojasníme pomocí kondenzoru a clony Pomocí revolverového měniče nastavíme větší zvětšení a celý postup opakujeme.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník