Plísně

Pomůcky - mikroskop, kádinka s vodou, kapátko, preparační souprava, podlažní a krycí sklíčko, plísně

Postup - Na podložní sklíčko kápneme trochu vody. Preparační jehlou naneseme plíseň. Přikryjeme krycím sklíčkem, mikroskopujeme, zakreslíme.

Nákres: Plíseň hlavičková

Plíseň hlavičková

Nákres: Štětičkovec

Štětičkovec

Název: Plíseň hlavičková (Mucor mucedo)
Říše: Houby
Oddělení: Zygomycety

Název: Štětičkovec (Penicillium)
Říše: Houby
Oddělení: Houby vřeckovýtrusné
Třída: Houby vřeckovýtrusné

Plíseň hlavičková je jedna z nejběžnějších plísní. Roste na koňském trusu. Štětičkovec tvoří zelenošedé povlaky na pečivu, marmeládách. Nejznámější je druh Penicillium notatum (výroba antibiotik). Další druhy se využívají k výrobě sýrů (Rodfort, Gothart).

Pozorovali jsme sporangium plísně hlavičkové, ve kterém byly dobře viditelné spóry. Celá hlavička ležela na nitkovém sporangioforu. Dále jsme zahlédli štětičkovec. Článkovaný konidiofor byl na rozvětveném konci zakončen konidiemi.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník