Kvasinky

Pomůcky - mikroskop, kádinka s vodou, kapátko, preparační souprava, podlažní a krycí sklíčko, kvasnice, cukr

Postup - Připravíme kvásek (teplá voda + cukr + kvasnice). Na podložní sklíčko kápneme trochu kvásku. Přikryjeme krycím sklíčkem, mikroskopujeme, zakreslíme.

Nákres: Kvasinka pivní

Kvasinka pivní

Název: Kvasinka pivní
Říše: Houby
Oddělení: Houby vřeckovýtrusné
Třída: Endomycety

Kvasinky jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy. Kvasinky netvoří plodnice, množí se zejména nepohlavně a je pro ně charakteristický způsob dělení (pučení). Mohou se množit i sexuálně tvorbou vřecek, neuzavřených v askokarpech. Netvoří žádné pravé myceliální struktury. Mohou tvořit maximálně pseudomycelium napodobující kolonie jednobuněčných organismů. Kvasinky jsou využívány v potravinářství a biotechnologiích, ale jsou mezi nimi i původci nemocí.

Pozorovali jsme jednotlivé buňky kvasinky pivní. Zřetelně se jevila vakuola ve středu buněk a buněčná stěna. Některé buňky se dělily pučením.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník