Středověké umění

Raně křesťanské, prerománské, románské, gotická kultura
Pád Západořímské říše stěhování národů, křesťanství, umělec slouží církvi, umění má duchovní charakter, potlačována tělesnost, oslavuje Boha (jako symbol krásy), světské umění není uznáváno
Většina památek v kostelech a chrámech
Literatura latinská - jediná uznávaná
Zpěv většinou pokorné modlitby, různé písně a eposy (O Rolandovi, O Nibelunzích, Božská komedie - Dante)

Duchovní hudba

Posmrtný život, starý zákon
Ambrož - milánský biskup ve 4. století, Ambroziánský chorál
Řehoř - papež, Gregoriánský chorál
Škola Cantorum - škola pěvců
Polovina 11. století - rozkol křesťanských písní
Cyril a Metoděj - staroslovenština, hlaholice
Latina se vývojově odlišuje lidem
Tropy - forma Gregoriánského chorálu, vysvětlivky do původního textu
Sekvence - podkládání textu pod jednotlivé tóny (inspirace pro ostatní skladatele)
Počátky lidové duchovní písně (Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václav)
Duchovní hry - téma Vánoc a Velikonoc, od 11. století ve většině zemích

Světská hudba

Středověká teorie a notace
4 linky, noty čtyřhranný tvar
Karel Veliký - nakloněn světské hudbě
Umělá - kněžstvo, vzdělaní lidé, zprvu jen latinsky
Historie - oslavné, milostné písně, potulní hudebníci, studenti, chudí mniši, rytíři
1230 n.l. - sborník Carmina Burana
Kočovní hudebníci, tvoří cechy, vstupují do služeb rytířů, označení žongléři (žakéři)
Francie - Trubadúři a Truvéři, Německo - Minnesängři
Písně v národních jazycích
Adame de la Halle
Cechovní organizace - sdružování mistrů pěvců

Česká hudba

Církevní hudební oblast

Gregoriánský chorál
Arnošt z Pardubic, Mistr Záviš

Lidová hudební oblast

Jezu Kriste, ščedrý kněze
Prostý lid zpívá jen Kyrie eleison
Buoh všemohoucí
Ve světě Ars nova
Husité - počeštění
Jistebnický kancionál
Lidové zábavy
Dochováno v ústní lidové slovesnosti

Umělá, světská a chrámová oblast

Tvoří studenti
Dřěvo sě listem odiévá
Rytíři, vliv pěveckých bratrstev
Rozkvět za Karla IV.
Významná součást společenského života

Instrumentální hudba

Předehry, mezihry, dohry
Kalenda Maya - 1200
Varhaní tvorba - děkan Vít
Král hudců - Karel IV.
V době husitské úpadek
Harfa, loutna, pozoun, šalmaj, fidula

Vícehlas

Nejstarší vícehlas - 7.-12. století, forma organum a discantus, Notredamská škola, Leonius, Perotinus
Ars antiqua - 12.-13. století, forma moteto, kánon, Adam de la Halle, Franco Kolínský
Ars nova - 14. století, kantilény, balady, vrcholná gotika, Phillip de Vitra, Guillaume de Machaut

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník