Starověká hudba

Vznik prvních hudebních nástrojů

Egypt

Náboženská - faraón hlavní autorita
Hieroglyfy
Kult posmrtného života

Mezopotámie

Klínové písmo
Legendy o stvoření světa
Hudba součástí obřadů

Židovská kultura

Rozkvět za krále Šalamouna
Bible - žalmy (jednohlasý zpěv)
Sólista, ale i sbor
Nebel - předchůdce lyry
Hudba - prostředník mezi Bohem a člověkem

Řecko

Sólista i sbor
Hudební výchova na přední místo
Hudba je olympijskou disciplínou
Milostné, žalostné, oslavné, hrdinské (Homér - Illias a Odyssea)
Zpěv doprovázen hrou na Aulos (dřevěný dechový nástroj)
Kithara, Hydraulické varhany poháněné vodou
K hudbě i tanec a v tragédiích také zpěv

Řím

Převzali řeckou teorii i nástroje
Hudba v cirku jako kulisa
Doprovází i pantomimické hry
Pro slavnostní příležitosti, ale i pro běžný život
Po úpadku Říma i úpadek hudby

Památky

Seikilova píseň - na kamenném náhrobku
Etnomuzikotopie - věda zkoumající hudbu různých národů

Antické umění

Archaické období

8. - 5. století př.n.l.
Alkaios, Sapfe, Homér

Klasické období

5. - 4. století př.n.l.
Do popředí člověk
Sokrates, Platon, Aristoteles
Rozvoj dramatu - Sofokles, Euripides, Aischilos, Aristofanés
Jónský a dórský sloh

Helénistické období

4. století př.n.l. - 4. století n.l.
Rozvoj řemesel
Korintský sloh
Seneca, Cicero (řečníci); Vergilius, Horátius, Ovidius (básníci)
Múzy - hrušky boha Apollóna → muzika
Aulos - předchůdce hoboje
Doprovází i drama
Mravní a estetické účely

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník