Baroko

16. - 18. století
Návrat k bohu, opak renesance
Pohyb, velkolepost, zdobnost
Itálie, Francie (rokoko), Německo, Rakousko, Anglie, Čechy
Ozdobené hlavice, sloupy, kupole
Bernini, Santini
Opera - Monteverdi
Fuga - J. S. Bach
Sonáta, kantáta, oratorium

Vznik a vývoj opery

Bohatý děj, emocionální hudba
Snahy o oživení antického dramatu
Doprovod viol, hlavním nástrojem cembalo
Florentská camerata - skupina hudebníků u zrodu opery
Jacopo Peri - první opera Dafné (1597), první dochovaná Euricide (1600)
Claudio Monteverdi - 1567 - 1643 n.l. významný tvůrce oper, reformátor opery
Předehry, árie, recitativy, sbor, balet

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník