Vlnění

Vlny na vodě, strom ve větru, zvuk
Děj, při němž se kmitání šíří látkovým prostředím
Šíření vln není spojeno s přenosem látky, vlněním se přenáší energie
Jen v pružném prostředí
Postupné vlnění – rychlost v je rychlost šíření postupného vlnění
Vlnová délka λ je vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází, nebo vzdálenost, kterou vlnění urazí za jednu periodu
Příčné postupné vlnění – kmitání kolmo na směr šíření vlnění, pružná skupenství
Podélné postupné vlnění – kmitání ve směru vlnění, všechna skupenství
Rovnice postupného vlnění – y = ym * sin[2π * (t/T – x/λ)]
Interference vlnění (skládání) – okamžité výchylky dvou a více vlnění
Největší amplituda výsledného vlnění při setkání vlnění se stejnými fázemi
Nejmenší amplituda výsledného vlnění při setkání vlnění s opačnými fázemi
l = λ/2, f = v/2l, fk = k * v/2l
φ = 2π/λ * d, dálkový posun d = kλ (interferenční maximum) d = (2k + 1) * λ/2 (i. minimum)
Postupné vlnění – každý bod dosáhne maximální výchylky, mění se s fázovým posunem
Stojaté vlnění – v jednom bodě mají body stejnou výchylku
Izotropní vlnění – prostředí, ve kterém má vlnění všude stejné vlastnosti
Vlnoplocha – plocha, jejíž body jsou stejně vzdálené od zdroje vlnění (Huygensův princip)
Odraz – úhel odrazu se rovná úhlu dopadu
Difrakce – ohyb za překážku, od prvního řádu dále

Zvuk

Každé podélné mechanické vlnění v látkovém prostředí
Vnímáme pomocí frekvence – 20Hz – 16kHz
Zdrojem chvějící se těleso
Hudební zvuky – tóny, pravidelné kmitání, vjem výšky, délky, intenzity a barvy
Nehudební zvuky – hluky, šumy, neperiodické
Dynamický rozsah – rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtišším zvukem
Frekvenční maskování – najednou dva zvuky, jeden neslyšíme
Časové maskování – po hlasitém tónu přichází tichý tón
Hlasitost – závisí na frekvenci, nejlépe slyšitelné 700Hz – 6kHz
Práh slyšení – hranice slyšitelnosti
Práh bolesti – nejmenší intenzita, při které cítíme bolest
Hladina intenzity – v decibelech, 0 – 130dB
Šíření zvuku – odraz, lom ohyb
Rychlost zvuku – 331,82 + 0,61t
Ozvěna – odraz vlnění od překážky, časový odstup 0,1s, na 17 metrů jednoslabičná ozvěna
Dozvuk – dojde zkresleně, při rovném povrchu zdí místnosti
Ultrazvuk – vyšší frekvence než 16kHz, diagnostika, defektoskopie, vypuzování plynů
Některá zvířata komunikují ultrazvukem – netopýři, delfíni
Infrazvuk – menší frekvence než 20 Hz

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník