Mezinárodní systém jednotek SI

Fyzikální veličina určuje charakter, stav a změnu fyzikálních objektů
Dělíme ji na základní a odvozené

Základní jednotky

Metr - m - délka
Kilogram - kg - hmotnost
Sekunda - s - čas
Ampér - A - proud
Kelvin - K - termodynamické teploty
Mol - m/mol - látkové množství
Kandela - cd - svítivost

Doplňkové jednotky

Radián = rovinný úhel (1 rad = 57°20')
Steradián = prostorový úhel

Odvozené jednotky

Odvozujeme ze základních jednotek pomocí definičních vztahů.
V = s/t => m/s
F = m * a => kg * m * s-2 = N

Násobky a díly jednotek

Násobky

103 - kilo - k
106 - mega - M
109 - giga - G
1012 - tera - T
1015 - peta - P
1018 - exa - E

Díly

10-3 - mili - m
10-6 - mikro - µ
10-9 - nano - n
10-12 - piko - p
10-15 - femto - f
10-18 - atto - a

Vedlejší jednotky

Z praktických důvodů, např. rok, den, litr, tuna, elektrovolt, ...

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník