Zemědělství, vesnická kolonizace

Technické novinky – chomout, pluh, vodní a větrné mlýny, tržní hospodářství
Trojpolní systém – rozdělení celiny na tři části, jař, ozim, úhor, střídání
Vytváření větších osad a zakládání nových
Kolonizace – mladí lidé, vykácí les, postaví vesnici, platí daně 2x do roka
Německé právo – smluvně stanovená práva, dokud platí za pozemek, nemohou být vystěhováni
Pronikání německého živlu – dvojjazyčný stát
Devastace lesů, více úrodné půdy
Nejvíce měst v Itálii, Byzantské říši
Města jako střediska řemesel a obchodu
Příčiny vzniku – naleziště surovin, obchodní cesty, řemeslnické středisko, založeny králem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník