Země Koruny české

Druhé nevolnictví – půda rozdělená na dominikál a rustikál, omezení svobody, třídenní robota
Berní rula – soupis území a poddanské půdy, obyvatel, majetku
Královská města chudnou, bohatnou šlechtická a měšťanská města
Po Bílé hoře ztráta Lužice, centralizace, absolutismus, rekatolizace
Odpor poddaných – útěky, spory s vrchností, odvolávání na dřívější práva
Selské povstání – 1680, tvrdě potlačeno Leopoldem I.
Robotní patent – legalizovány tři dny roboty v týdnu, dáno zákonem
Chodské povstání – neměli privilegia písemně, odmítli robotu, Jan Sladký Kozina
Juraj Jánošík – na Slovensku, voják, legenda o zbojníkovi (bohatým bral a chudým dával)
Panství – základní správní jednotka, centrem šlechtický velkostatek, na starosti Šafář
Drábové, hajní, berní, důchodní, adjunkti – starají se o chod pantsví
Vesnice – svobodné obyvatelstvo (kováři, mlynáři), sedláci, čeleď, učitel, farář, ponocný

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník