Zámořské objevy

Nedostatek drahých kovů, zvěsti o bohatství neznámých zemí, invaze Turků narušila obchodní spojení s Orientem, lidé cesty financují, šíření křesťanství, důkaz kulatosti světa
Stavba nových lodí (karavely), kompas, astronomické tabulky
1415 Portugalci dobyli přístav Ceuta – touha proniknout za zlatem do středu Afriky
1450 překračují rovník
1487 Bartolomeo Diaz dosáhl mysu Dobré naděje
1498 Vasco de Gama doplul na Indické pobřeží
1492 Kryštof Kolumbus doplul na Bahamy, přesvědčen, že doplul do Indie
1504 Amerigo Vespucci – domněnka o objevení nového kontinentu, 1507 název Amerika
1494 spor mezi Španělskem a Portugalskem o území, smlouva v Tordesillas
1513 Vasco de Balboa překročil Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán
1519 – 1522 Fernando Magalhaes vyplul na cestu kolem světa, návrat jedné ze tří lodí
1519 – 1521 Hernando Cortéz dobyl říši Aztéků
1531 – 1535 španělští dobyvatelé Francesco Pizzaro a Diego Almagro dobyli říši Inků
Rozvoj dálkového obchodu mezi koloniemi a Evropou, obchodní střediska na pobřeží Atlantiku, inflace, kulturní přínos, nové plodiny, poškození domorodců, přenos chorob

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník