Vznik SSSR

Vznik 30. 12. 1922 jako federace několika ruských republik
V čele vlády Vladimír Iljič Lenin, do roku 1924
Rozvrat hospodářství, 1920 přijat program na obnovu, základem elektrifikace
1921 vlivem neúrody zemřelo víc jak 5 milionů lidí hladem
Politika válečného komunismu nahrazena novou ekonomickou politikou
1928 zavedeny pětiletky, nové rozdíly v majetku
Snaha prolomit zahraniční izolaci
1922 konference v Janově, Rusko a Německo vzdání vzájemných nároků

Dělnické hnutí

1919 obnovena Druhá internacionála, programem demokratický socialismus
Březen 1919 z iniciativy výboru strany založena Třetí internacionála (kominterna)
1920 druhý sjezd kominterny – přijato 21 podmínek pro vstup, demokratický centralismus
Září 1920 sjezd komunistické strany, většinu Marxistická levice
Prosinec 1920 boj o lidový dům, zásah policie, boj o charakter republiky
Levicové síly poraženy, rozhodnutí o rozdělení sociální demokracie
Květen 1921 vznik české komunistické strany
Listopad 1921 slučovací sjezd, vytvořena jednotná komunistická strana
Od poloviny 20. let v kominterně prosazování bolševizace – očista, upevnění
30. léta sociální demokracie považována za zrádce dělnictva
Od 1929 v Československu – bolševizace KSČ na 5. sjezdu, do čela mladá generace

Stalinismus

1927 obilní krize – rolníci odmítali prodávat obilí za nízké ceny
Domovní prohlídky, zabavování, pokuty, věznění, vzpoury
Opozice, v čele Bucharin, členové kritizováni, zbaveni funkcí
1929 schválení prvního pětiletého plánu, vypracován Bucharinem a Rykovem
Pěstování kultu osobnosti Stalina
Industrializace – rychlá, ale přesto většina lidí na venkově
Zvýšení nároků na pětiletku, další pětiletky, pokles rublu a růst cen
Vnitřní půjčky od obyvatelstva, zvýšení počtu dělníků
Výsledky zveličovány, přesto změněna struktura
Kolektivizace – sovchozy a kolchozy (zemědělské podniky
Administrativně byrokratický systém vlastní struktura, formální hlášení splnění úkolů
Rozrůstání represí, reorganizace policie, odsouzení, vraždy
Dvojí tvář společnosti – tragická a budovatelská
Řada politických procesů, zbavování Stalinových protivníků, opozice roztříštěná

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník