Viktoriánská Anglie

Období vlády královny Viktorie – 1837 – 1901, konstituční monarchie
Konzervativní strana – z bývalých toryů, zájmy pozemkových vlastníků
1867 rozšíření volebního práva na všechny daňové poplatníky s výjimkou žen
Zájem o dělnickou otázku – snížení pracovní doby na 56 hodin týdně, právo na stávku
Lepší poměry ve zdravotnictví
Obilní zákony – ochrana anglického trhu před dovozem levného obilí
Liberální strana – z bývalých whigů, zájmy průmyslové a obchodní buržoazie
Podpora liberalismu ve sféře obchodu a podnikání
Omezeny výsady církve, podpora vzdělávání
Smírné řešení irské otázky
Odbory
Labour Party – Strana práce, vznik po roce 1900
1914 odboráři a labouristé s vládou příměří, vstup do válečného kabinetu
Marxismus mezi dělnictvem v Británii bez většího ohlasu
Zahraniční politika – izolace, snaha o rovnováhu sil na kontinentě
Koloniální velmoc – obchodně ovládána Východoindickou společností
1876 ovládnutí Barmy, snaha získat Afghánistán
Pronikání do Číny – opiové války, cíl otevřít čínské přístavy pro anglické obchodníky
Hongkong pod přímou anglickou správou
Snaha ovládnout Egypt ze severu na jih, střet zájmu s Francií (fašódský incident)
Búrská válka – 1899 – 1902, jižní Afrika, příliv Angličanů bez plných politických práv, brutální válka, taktika spálené země, první koncentrační tábory
1910 Kapsko sloučeno s podrobenými územími Búrů v Jihoafrickou unii
Cecil Rhodes – snaha vytvořit koloniální celek pod autoritou britské koruny
Dominia (Kanada, Austrálie, Nový Zéland), kolonie a protektoráty
Irská otázka – 1801 úplné spojení Velké Británie a Irska, zrušen irský parlament a samospráva, Irové ve vztahu k Londýnu nejednotní (nezávislost a autonomie)
1886 zákon o samosprávě, schválen 1914, realizace odložena kvůli válce
1920 – 1921 Irsko rozděleno na sever a jih, Jižní Irsko samostatnou republikou
1853 – 1856 účast Velké Británie v Krymské válce
Viktoriánská doba – charakteristický styl v mnoha oblastech života
Průmyslová výstava – 1851, Křišťálový palác v Hyde parku, egyptologie, nové výrobky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník