Vídeňský kongres

V letech 1814 – 1815 za účasti všech evropských velmocí
K jednání přizvána i Francie
Též označován jako tančící kongres
Cílem urovnat evropské poměry po napoleonských válkách a upevnit územní zisky jednotlivých velmocí
Pořádající zemí Rakouské císařství a duší kancléř Metternich – nadřazené postavení Rakouska
Hlavní zásluhu na porážce Napoleona si připisovalo Rusko (car Alexandr I.)
Jednání kongresu 1815 přerušeno stodenním císařstvím
Výsledkem jednání pařížský mír – ukončení války, obnovení politických poměrů k roku 1792, restaurace Bourbonů ve Francii, vznik Svaté aliance
Rusko – potvrdilo pozici prvořadé evropské mocnosti, zisk většiny Polska, zisk Finska
Největší problém řešení otázky Polska a Saska
Sasko – polovina území připojena k Prusku
Polsko – větší část připadla Rusku (násilné porušťování), vznik Kongresovky
Krakov svobodným městem pod společným patronátem Rakouska, Ruska a Pruska
Rakousko – vzdalo se Rakouského Nizozemí, zisk Haliče, Benátska a Lombardie
Holandsko – zisk Rakouského Nizozemí, vznik Nizozemského království
Velká Británie – zisk Malty, Cejlonu, Kapska, protektorát nad Jónskými ostrovy
Prusko – zisk Sárska, Porýní a Vestfálska
Švédsko – vytvořena personální unie s Norskem
Švýcarsko – zisk garance neutrality
Itálie – zachována rozdrobenost
Na královské a knížecí dvory, které Napoleon daroval příbuzným, se vrací původní dynastie
Na francouzský, španělský a neapolský trůn Bourboni
Papeži navrácen církevní stát
Savojská dynastie se vrátila do Sardinského království

Německý spolek

1806 zanikla SŘŘNN
Vznik Rakouského císařství (František I.) a Rýnského spolku (spojenec Napoleona)
Na vídeňském kongresu Rýnský spolek zrušen, vznik Německého spolku
Sdružoval 35 monarchií a 4 svobodná města
V jeho čele spolkový sněm, malé pravomoci
Ekonomicky silnější Prusko, ale politickou převahu Rakousko – boj o moc
1834 sdružení většiny německých států do německého celního spolku – jednotné celní území s vyloučením Rakouska
Na kongresu obnoven koncert velmocí, snaha udržet rovnováhu sil mezi evropskými státy
Po vídeňském kongresu restaurace předrevolučních dynastií a státních zřízení
Policejní dozor, podpora církve – zárukou klidu a míru neměnnost společenských poměrů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník