Velká Británie a kolonie

Od roku 1714 vládne hannoverská dynastie
Rozvoj – občanská válka, navigační akta, průmyslová revoluce, obchod do trojúhelníku
Vytváření britských kolonií – Virginie, Irsko, Bermudy, Bahamy, Jamajka, Gibraltar
Sedmiletá válka – 1756 – 1763, boje v zámoří, vytvoření mnoha koalicí
Vítězství Británie, zisk Kanady, Bombaje, Bengálska, Austrálie, Nový Zéland
13 amerických osad – osadníci snaha o vlastní samosprávu, kulturní rozvoj, osvícenství
Severní osady farmářský charakter, jižní osady bavlníkové, tabákové a rýžové plantáže, otroci
Počet obyvatel amerických kolonií téměř 2,5 milionu, anglosaského původu
1765 londýnská vláda zavedení kolkovní daně, dovozní cla – bojkot anglického zboží
1773 bostonské pití čaje – přístav Boston, osadníci převlečení za indiány, náklad čaje do moře
První kontinentální kongres – 1774 ve Filadelfii, kongres všech třinácti kolonií, rozchod s mateřskou zemí, osady vlastní řízení, bojkot anglického zboží, vznikají ozbrojené milice
Druhý kontinentální kongres – 1775 ve Filadelfii, petice králi Jiřímu III., odmítnutí petice
4. 7. 1776 přijmutí prohlášení nezávislosti (Deklarace nezávislosti), vyhlášení unie

Boj za svobodu a nezávislost

1775 – 1783
Britové proti osadníkům
Osadníci – znají terén, nemají dostatek financí ani výzbroje, dobrovolníci, nedisciplinovanost
Britové – cizí armáda, nepřátelé, vyzbrojení, profesionálové
V čele osadníků bohatý statkář z Virginie George Washington, vítězství u Saratogy 1777
1783 uzavřena mírová smlouva, uznání nezávislosti 13 osad
1787 přijata americká ústava, 1789 George Washington prezidentem

Dobývání amerického západu

Irové, Skoti, Němci, Italové, Slované – zlato, půda, náboženství, politika
Poštovní dostavníky – převážení rodin
Rendezvous – trhy se zbožím
Kovbojové – honáci dobytka, boj s farmáři
Farmáři – pěstování kukuřice a pšenice, ostnaté dráty
Zjevný osud – USA předurčeno pro obsazení celého severoamerického kontinentu
1803 koupě Louisiany
1819 zisk Floridy
1867 odkoupení Aljašky
1804 – 1806 cesta Lewise a Clarka – 1805 dosáhnutí Tichého oceánu
40. léta – budování stezek, stanic a farem
1864 masakr u Sand Creeku – John Chivington
70. léta zlatá horečka, snaha o odkoupení území, povolání generála Custera
Bitva u Little Bighornu – 1876, Custer proti duchovnímu vůdci Sedícímu býku
Bitva u potoka Wounded Knee Creeku – 1890, Siouxové a Lakotové, poslední masakr
Transkontinentální železnice – 1869 spojení u Ogdenu v Utahu (Sacramento – Omaha)
1883 Jižní pacifická železnice – New Orleans – Los Angeles
1883 – Severní pacifická železnice – Chicago – Seattle

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník