Uherský stát

Příchod Maďarů z Karpatské kotliny, přelidnění, vedeni Arpádem
Výboje Maďarů – na západ, porážku na řece Lechu roku 955
Štěpán I. – horlivý šiřitel křesťanství, vydává zákoník
Ladislav Svatý – sjednotil zemi a osvobodil od Německa, upravil práva
Ondřej II. – Zlatá bula sicilská
Útoky Tatarů, kolonizace Němců
1301 vymření Arpádovců, do Uher Anjouvci
Karel Robert – těžba rud, mincovní reforma
Ludvík z Anjou – spojení Uher s Polskem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník