Třicetiletá válka

1618 – 1620 česká válka
1621 – 1623 falcká válka
1625 – 1629 dánská válka
1630 – 1632 švédská válka
1635 – 1648 švédsko-francouzská válka
Poslední velký náboženský konflikt v dějinách
Náboženství jen zástěrkou, politický vliv
2. stavovské povstání proti Habsburkům – nespokojenost stavů, porušování majestátu
Dopis do Vídně – jaro 1618, o poměrech českých stavů, nedošel, navrácen podvrh
Schůze opoziční šlechty – květen 1618, v paláci Smiřických, snaha si to vyříkat
3. pražská defenestrace – Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata, písař Fabricius
Pádem do odpadu se vyhození místodržící zachraňují, útěk do Vídně
Opozice nemá žádný konkrétní program, politická nezkušenost, neúčast
Vytvoření vlády 30 direktorů – panský, rytířský a měšťanský stav, v čele Vilém z Roupova
Stavovské vojsko – vede Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu, na Budějovice
Žoldnéři chtějí peníze, ale nikdo nechce podporovat bouřící se vojsko
Savojská pomoc – žoldnéři, plení české vesnice
Císařská armáda – vede Karel Bonaventura Buquoy, spojenci Španělsko, Itálie, papež
Matyáš umírá na jaře 1619, panovníkem Fridrich Falcký (zeť Anglického krále)
Konfederace českých zemí, v čele král bez práva na dynastii
1919 – bitva u Záblatí, boje v jižních Čechách, finanční tíseň, rezignování žoldnéřů
Bitva na Bílé hoře – 8. 11. 1620, císařská armáda oslabená, má být poslední bitvou před zimou
Rychlý průběh (2 hodiny), stavovské vojsko útěk do Prahy, nespustili brány, nemají peníze
Fridrich s manželkou utíkají pryč, Vilém z Roupova a hrabě z Thurnu také, zbytek čeká
Trestní orgán – několik stovek návrhů na potrestání pánů, Matyáš zakazuje Pražskou komisi
Stanoveno 27 českých pánů, kteří mají být popraveni (21. 6. 1621), konfiskace majetku
Emigrace učenců, šlechticů, měšťanů, řemeslníků, germanizace, rekatolizace
Úbytek obyvatelstva – nevolnictví, robota, připoutávání k půdě
Obnovené zřízení zemské – 1627, jediné katolické náboženství, zemské úředníky volí panovník, rozvrácené školství, posílení moci Habsburků, nekatolíci 6 měsíců možnost emigrace
Válka o Falc – porážka Fridricha Falckého, území získává Maxmilián Bavorský
Dánská válka – koalice Nizozemí, Anglie, Dánsko proti Habsburkům
1629 – bitva u Dessavy, vítězství Valdštejna
Švédská válka – vpád švédských vojsk do Pomořan, 1632 bitva u Lützenu
Švédsko-francouzská válka – Francie chce moc, udržet roztříštěné Německo
Kardinál Richelieu, 1645 bitva u Jankova
1648 Švédové v Praze – boj na levém břehu, Čechové brání Karlův most, úspěšně
Vestfálský mír – 26. 10. 1648, mírová jednání už od roku 1645

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník