Středověká Francie

Západofrancká říše
Až do roku 987 vládne rod Karlovců
Feudálové drží velká léna – králové nemají sílu šlechtě léno odejmout
Hrabata z Anjou, Blois, Champain, Tolous, Akvitánie
987 nástup Kapetovců – král ovládá jen část Francie, snaha sjednotit území
Právo od úmrtí – po smrti majetek králi, scelování říše
Právo primogenitury – králem nejstarší syn
Církev podporuje panovníka, vyhlášení Clynejského hnutí
Clynejské hnutí – organizace městského života, mravní čistota, proti výbojným feudálům
Kultura – církevní stavby, románský sloh, trubadúři, Píseň o Rolandovi
Vilém Dobyvatel – leník francouzského krále má jako král Anglie mnohem větší moc
Sňatek Eleonory Akvitánské a Jindřicha II. Plantageneta – král Anglie ovládá polovinu Francie
Francouzsko-anglické soupeření – snaha získat zpět a sjednotit Francii
Tažení proti albigenským – kacíři, kritici církve, dobrovolně se upalují, než by uznali církev

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník