Středověká Anglie

Počátek 5. století – odchod Římanů
Polovina 5. století – příchod germánských kmenů
Anglosasové – Angláni, Sasové, Jutové
Původní keltské obyvatelstvo odchod do Walesu, Irska a Skotska – války a nepokoje
Heptarchie – 7 království (Essex, Wessex, Sussex, Kent, Mercia, Nurthumbria, Východní Anglie)
Legendy – Král Artuš a rytíři kulatého stolu
Šíření křesťanství – 3 směry (Irsko, Skotsko, Řím)
Christianizace – přijímání křesťanství pro upevňování feudálních vazeb
Normanská invaze na Britské ostrovy – 8. Století, Dánové, útoky na kláštery, kostely a vesnice
Alfréd Veliký (871 – 899) – král Wessexu, inteligentní, šíří křesťanství, buduje systém obrany
Rozdělení Anglie – po bojích s Vikingy, jih (křesťanský) a sever (Vikinský, Dánský)
Nástupci Alfréda neúspěšně čelí dalším nájezdům Vikingů
Roku 1066 Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu poráží krále Haralda
Vilém Dobyvatel – normanský vévoda, po roce 1066 anglickým králem
Přerozdělování lén, anglosaská šlechta zbavována moci
Po smrti rozdělení panství mezi syny – Robert (Anglie), Vilém (Normandie), Jindřich I. (nic)
Boj o trůn úspěšný pro Jindřicha I., dynastie Plantagenetovců

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník