Stěhování národů

Konec 4. století
Vpád Hunů z Asie (turkotatarský kmen z Mongolska)
Útok na Čínu, stavba Velké čínské zdi
Útok na západní germánské kmeny okolo Černého moře
Dobývají kmen Ostrogótů, Vizigóti utíkají se svolením císaře do Říma
Řím se přelidňuje, politické problémy a nepokoje
Bitva u Hadrionopole 378 n.l. - Římané poraženi, 410 n.l. vypleněn Řím
Hunové vzezřením budí hrůzu, sedí na koních, mají dobré luky a šípy - psychologická válka
Atilla - náčelník Hunů, vládl s bratrem (vraždí ho), Hunská říše (Germáni a Slované), terorizuje celou Evropu, po svatbě se svojí 20. manželkou (16 let stará germánská princezna) umírá
Bitva u Katalaunských polí - Hůnové vs. Římané + Germáni, nerozhodně, za rok útok na Itálii
Alamanové - 1. národ, který se dal do pohybu
Burgundi - JV Francie, pod nadvládou Franské říše
Durinkové - konec 5. století, u nás, součást Franské říše
Frankové - Sálské a Ripuárské kmeny - kolem Rýna, sjednotil Chlodvík vzniká Franská říše
Gótové - nejčetnější kolem černého moře, Vizigóti a Ostrogóti, Vizigóti plení Řím, tvoří Tolosánské a Vizigótské království (711 zničeno Araby) Langobardi - Morava, S Itálie - Langobardské království (dobyto Karlem Velikým) Vandalové - plení Řím, živí se pirátstvím, usazují se v Africe

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník