Státy jižních Slovanů

Bulharsko

Bulhaři – turkotatarský kmen v oblasti středního moře, v 7.století příchod na Balkán
První bulharská říše – hlavní město Bysta, chán Asparuch, Boris I. (christianizace)
Simon I. – největší územní rozsah, poté ovládáno Byzantskou říší
Velké povstání proti Byzanci – Petr a Ján Asenovci
Druhá bulharská říše – hlavní město Trnov, Ivan II. (největší a nejmocnější na Balkáně)
Rozpad říše na knížectví – Tarnov, Vidin, Dobruč, podmaněno Turky

Chorvatsko

Tomislav - první král, největší rozsah
Boje proti Bulharům, Avarům a východofrancké říši
Živí se obchodem, římskokatolické
1102 personální unie s uhrami

Srbsko

Spojování 6 kmenů
Spolupráce s byzantskou říší
Štěpán Dušan Silný – 1349 zákoník
1386 dobyto, součást osmanské říše

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník