Egypt

Dříve zalesněný, dnes pouště
2 království - Dolní a Horní Egypt
3000 př.n.l. Meni sjednotil Egypt
Rosetská deska - 33 dynastií
Faraón (vtělení boha), aristokracie, úředníci, vojáci, rolníci, zemědělci, řemeslníci a otroci
Hieroglyfy

Archaická doba

Do roku 2700 př.n.l.
Centralizování a sjednocování

Stará říše

I. - VI. dynastie
2700 - 2180 př.n.l.
Pyramidy - před 5000 lety, v Gíze 6 pyramid, v Egyptě 60 pyramid
Hlavní město Mennofer
Džer - vede výbojné války
Džoser, Teti

Střední říše

XI. - XII. dynastie
2000 - 1800 př.n.l.
Mentuhotep I. - zakladatel dynastie, sjednotil Egypt, připojuje Nubii a Lybii
Amenemhet I. - III. - staví kanály a labyrint
Obchodní spojení
Hlavní město Veset (Théby)
Velké množství pevností (vládcovi zdi) - ochrana
Vodní díla
Panovníci neumírají přirozenou smrtí, následnické spory

Přechodné období

Útoky Hyxósů - 1700 př.n.l.
Přicházejí ze severu, mají bronzové zbraně, koně, vozy
Dobyt Dolní Egypt, vládne dynastie Hyxósů (v Horním Egyptu vládnou Faraonové)
Ahmos - staví měděné doly, vyrábí bronz, vítězí ve válce, vyhání Hyxósy

Nová říše

XVIII. - XX. dynastie
1540 - 1080 př.n.l.
Hlavním městem Veset (Théby)
Ahmos - zakladatel dynastie,hospodářská obnova Egypta, rozkvět, největší územní rozsah
Hatšepsovet - královna po smrti manžela, období míru, zádušní chrám
Thutmos III. - syn Hatšepsovet, největší válečník, rozsah říše až k Mezopotámii
Amenhotep - náboženská reforma, kněží mají moc, faraón ruší kult boha Amona, vzniká kult boha Atona (monoteistický), zabavení církevního majetku, mění své jméno na Achnaton, nové hlavní město Achetaton, manželka Nefertiti (krásná, krásná, krásná)
Tutanchamon - znovu bůh Amon, žení se v 9 letech, umírá v 18 letech
Ramses II. Veliký - válka s Chetity, bitva u Kadeše, mírová smlouva
Ramses III. - mořské národy ničí Egypt, železo do Egypta, ekonomický úpadek
Rozpad Egypta, k moci kněží kultu Boha Amona

Pozdní egypt

700 - 30 př.n.l.
Dobyt Asýrií, tvoří vlastní dynastii
Dobyt Persií - 525 př.n.l.
Tyranie, otroci, zavraždění posvátného býka
332 př.n.l. dobyt Alexandrem Velikým - stává se faraónem, zakládá Alexandrii
Po smrti Alexandra, dynastie Ptolemájovců (z Makedonie)
Kleopatra VII. - manželé: bratr Ptolemájos XIII., Caesar (1 syn), Marcus Antonius (3 syni), smrt uštknutím
Náboženství - polyteistické, bozi antropomorfní (lidská podoba) a zoomorfní (zvířecí podoba), posvátná zvířata (býk, hroch, krokodýl, kočka, sokoli), hlavní bohové (Amon, Re, Hor)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník