Řecko

Starověké Řecko

Archaické období

Řecko nikdy nevytvořilo centralizovanou říši
Charakteristické jsou městské státy: Sparta, Aigina, ...
Co stát to jiné zřízení - oligarchie, demokracie, aristokracie, tyranie
Důvody - zeměpisná poloha, touha po svobodě, vzájemná nedůvěra, války
Obyvatelstvo - plnoprávné a neplnoprávné

Velká kolonizace Řecka

8. století př.n.l.
Relativní přelidnění, nedostatek půdy, obchodní znalosti
Průběh - rada ve věštírně, finančně náročné, dobrovolná účast, kontakt s mateřským městem
Důsledky - dovoz levného obilí, dlužní otroctví, bohatnou řemeslníci a obchodníci, rozpory ve společnosti

Athény

Demokratická vláda
Oddělená výchova mužů a žen
Plnoprávný občan - muž nad 21 let, který se narodil v Athénách a jeho otec byl plnoprávný
Ženy, děti a cizinci neplnoprávní
Obyvatelstvo 4 třídy podle majetku - vlastníci, jezdci, pěšáci, dělníci
Střepinkový soud - rozhodoval o vyhoštění občana z Athén
Lidový sněm - 9 archontů, rada starších, na 1 rok jednou za život
Areopag - doživotní úřad pro bývalé archonty
10 stratégů - na 1 rok, zvoleni i vícekrát
Rada - 500 členů, opozice
Porotní soud - 600 členů

Sparta

1. písemné zprávy - 7. století př.n.l.
Vojenský stát, život zcela podroben vojsku
I ženy plnoprávné, muži od 30 let
Děti majetek státu, vojenská výchova (i dívky)
Chlapci - v táborech, tvrdá výchova, 18-20 let trvalý výcvik, 20-60 let vojenská povinnost
Muži ve 30 letech před svatbou unesou ženu
Oligarchie - v čele 2 králové (nejvyšší kněží a velitelé vojska)
Pět eforů - nejvyšší úředníci, starší 60 let
Rada starších - gerucia, 28 členů
Lidové shromáždění - plnoprávní občané, hlasují křikem

Řecko-perské války

499 - povstání Řeků v Milétu
496 - první perská výprava do Řecka
490 - Peršané požadují půdu, Athény chtějí po spartě pomoc, bitva u Maratonu
486 - druhá perská výprava
483 - stříbrné doly, použito na vybudování flotily
480 - Řekové informováni o výpravě, Thermopyly brání spartský král, všichni po zradě padli
449 - příměří
Vzniká Athénský námořní spolek, zneužíván → Peloponéské války
Důsledky - vyplenění Attiky, vypálení Athén, námořní spolek, nejmocnější města Athény a Sparta

Peloponéské války

431 - 404 př.n.l.
Spor Athén a Sparty, boj o moc
421 - Nikiův mír
Athénské loďstvo zničeno
Konec války 405 u Kozích říček
Athény prohrály, mírové podmínky
Oligarchie, strhnutí hradeb, zrušení loďstva, zrušen Athénský spolek
Théby do čela - Boiotská liga

Řecká filosofie

To nejcennější pro současný svět
Materialistická (hmotné věci) a idealistická filosofie
Thalés z Milétu - 624 - 546 př.n.l., měří výšku pyramid stínem, pozoruje zatmění, svět vnikl z vody
Pythágoras ze Samos - 580 - 497 př.n.l., svět tvoří čísla, planety se otáčejí okolo hořícího krbu
Démokritos z Abder - 470 - 380 př.n.l., zavádí pojem atom
Sókratés - 469-399 př.n.l., na trhu rozhovory s lidmi, hašteřivá žena Xantippa, "Vím že nic nevím"
Diogenés ze Sinópé - 413 - 327 př.n.l., žije v sudu, opovrhoval konvencemi, "Ustup mi ze Slunce"
Platón - 427 - 347 př.n.l., žák Sokrata, svět idejí, Atlantida - ztracené město
Aristotelés - Platonův žák, vychovatel Alexandra, Poetika, Politika, smyslové poznání světa

Řečtí bozi

Zeus (Jupiter) - nejvyšší bůh, bůh hromů
Héra (Juno) - ochránkyně rodinného života
Posseidón (Neptun) - bůh moře
Athéna (Minerva) - bohyně moudrosti
Ares (Mars) - bůh války
Afrodita (Venuše) - bohyně lásky
Appolón (Appolo) - bůh lékařství
Artemis (Diana) - bohyně lovu
Dionýsos (Bakchus) - bůh plodnosti
Deméter (Gerer) - bůh úrody
Hermés (Merkur) - posel bohů, bůh obchodu
Hefaistos (Vulkán) - božský kovář
Eros (Amor) - bůh erotické lásky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník