Mykény

2. tisíciletí př.n.l. kmeny ze severu, ničí místní kulturu
Vývoj Řecka opožděn - pod nadvládou Kréty do 14. století př.n.l.
Výbuch sopky na Krétě - obohacování na úkor Kréty
14. - 13. století př.n.l. - kulturní rozvoj, klimatické změny
Mohutné hrady a hradby (kyklopské zdivo)
Pohřby v šachtových hrobech, kult bohyně matky
Palácové hospodářství

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník