Persie

Dnešní Írán, indoevropské kmeny v 2. tisíciletí osidlují
Pod nadvládou Novoasyrské říše a Médů
Kýros I. - persko-medské války - porazil a sjednotil Médy
Kýros II. - rozšiřuje území, válčí s Lybií, připojuje Lybii a Arménii
539 př.n.l. bez boje získává Novobabylónskou říši
Veliká říše a správní okrsky
Kambýses - ukrutník, dobyl Sýrii a Palestinu, připojil Egypt a Nubii
Umožnění návratu židů do Palestiny
Dáreios I. - rozdělil říši na 20 satripií, podrobil malou Asii a připojil Thrákii
První pošta na světě, silnice pro vojsko
499 př.n.l. - povstání maloasijských Řeků v Míletu
429 př.n.l. - konec válek, vítězství Řeků
Náboženský reformátor Zarathuštra - úcta k principům dobra a zla
Kult boha - Arthur Mazda (bůh dobra)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník