Palestina

Dříve se jmenovala Kanaán, dnešní název vymysleli Římané podle mořských národů
Město Jericho - nejstarší
V průběhu 13. století hebrejsko-izraelské kmeny, v čele soudci (doba soudcovská)
Saul - 1200př.n.l., první král z rodu Benjamin, konec doby soudcovské
David - z rodu Juda
Šalamoun - moudrý, staví chrám
Rozpad na Izraelské (dobyto Novoasyrskou říší) a Judské království (hlavní město Jeruzalém)
Součást Perské říše
Po smrti Alexandra Velikého součást říše Selekovců (polyteisté), povstání Makkebejských
64 př.n.l. Římané ovládají
66 - 70 n.l. - válka, v čele Titus Flavius Vespasianus, císař Nero umírá, T.F.V. císařem
Válku končí T.F.V. mladší (syn), židé žijí v diaspoře

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník