Stagnace a krize středověké společnosti

V zemědělství klesá cena produktů, zvyšování dávek šlechtě
Faktorský systém v řemesle, vyvážení
Pokles počtu obyvatelstva – až o třetinu, morové epidemie
České země – nenavazují obchodní spojení s vyspělými státy, vývoz stříbra, dovoz zboží, snížení hodnoty groše, sociální konflikty vyšší a nižší šlechty, stoupají požadavky
Církev – za obřady se platí, získává majetek, demoralizace, svatokupectví, mnohoobročnictví
Papežské schizma – 1378, dva papežové (avignonský a římský)
Koncil v Pise – 1409, zvolen nový papež Jan XXIII., papeži neuznávají, vznik trojpapežství
Kritika církve v univerzitních debatách, až Hus dostal kritiku mezi lid
John Wicliff – oxfordský profesor, boj proti církevní zkaženosti, přeložil Bibli do angličtiny
Husovi předchůdci – Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova
Zásady Husova učení – žít podle Bible, hlásat pravdu, právo poddaných na odpor
Kostnický koncil – 1414, snaha ukončit papežské schizma, nový papež Martin V.
Zikmund vydává glejt, zajišťující Husovi bezpečí, Hus čekal debatu na obhájení myšlenek, ale je v Kostnici zajat a souzen jako kacíř, jeho slova vytržena z kontextu, 6.7.1415 upálen
Jakoubek ze Stříbra – 1414 zavádí přijímání pod obojí pro prostý lid
Jeroným Pražský – mistr čtyř univerzit, obhájce Husa v Kostnici, 30.5.1416 upálen
Šlechta vytváří branný svaz – 452 pánů potvrzuje, proti upálení Husa
Na venkově radikalizace lidu
Chiliasmus – víra v tisícileté království Ježíše Krista, spasení, boží království na Zemi
Jan Želivský – radikální kněz, vůdce 1. pražské defenestrace, popraven 1422 v Praze
1. pražská defenestrace – 1419, demonstrační průvod k Novoměstské radnici, konšelé vyzváni k odstoupení, vniknutí na radnici, vyhození konšelů z oken

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník